משרד עורכי דין לחדלות פירעון

משרד עורכי דין לחדלות פירעון הוא הכתובת לפנות אליה כאשר החובות חונקים אתכם ואינכם מוצאים את הדרך לצאת מהחובות. חוק חדלות פירעון מאפשר לכם להיכנס להליך מורכב של כינוס נכסים. 

במסגרת ההליך תתבצע גבייה מרבית של החובות באמצעות צו תשלומים והליך כינוס נכסים, ועל יתרת החובות ניתן לקבל הפטר חובות (מחיקת חובות). כמובן שבפועל הדברים לא כאלו פשוטים. חשוב להבין את ההליך, את התנאים להליך ואת ההשלכות שלו. 

ההליך מתאים גם במקרה של הליך חדלות פירעון וגם הליך חדלות פירעון של חברה. להליכים עבור יחיד ועבור חברה ישנם מאפיינים דומים, אך יחד עם זאת ישנם הבדלים מהותיים. במאמר זה נסקור בקצרה את ההליך עבור יחיד ואת ההליך של פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון. אין לראות במאמר תחליף לייעוץ משפטי באמצעות עורך דין חדלות פירעון. 

משרד עורכי דין לחדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ליחיד

כאשר מדברים על הליך חדלות פירעון ליחיד ניתן להבחין בין שני מקרים – חובות קטנים או חובות גדולים. 

חובות קטנים מוגדרים כחובות עד סכום של 153,152 ש“ח. במקרים אלו ההליך מתנהל מול ההוצאה לפועל. במידה ומדובר בחובות הגבוהים מסכום זה, ההליך מתנהל מול הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והערכאה המשפטית היא בית משפט השלום. לפני החלת החוק החדש הערכאה המשפטית הייתה בית המשפט המחוזי ולא הייתה קיימת אפשרות לנהל את ההליך מול ההוצאה לפועל, כפי שניתן לעשות היום בחובות קטנים.

ההליך נמשך 4 שנים והוא מחולק לשלושה שלבים: פתיחת ההליכים באמצעות הגשת בקשה לחדלות פירעון של יחיד, תקופת ביניים ותקופת השיקום הכלכלי. 

השלב הראשון מתחיל עם קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בדרך כלל החייב הוא זה המגיש את הבקשה, אך גם נושים יכולים להגיש בקשה בכפוף לתנאים מסוימים. עליהם לעשות זאת בבית משפט השלום ללא תלות בסכום החוב. 

תמיד מומלץ להיעזר ב משרד עורכי דין לחדלות פירעון בתל אביב. קבלת הבקשה היא אינה דבר מובן מאליו. ישנם תנאים שעליכם לעמוד בהם. 

במידה וניתן הצו, מתחילה תקופת הביניים. זוהי תקופה שבה מוטלות על החייב הגבלות שונות. הוא נדרש לעמוד בצו תשלום חודשי ולהגיש דוחות על התנהלותו הכלכלית. החלק החשוב הוא שיוקפאו הליכי גבייה שנפתחו נגדו, למעט הליכים פליליים. 

בתקופת הביניים הנאמן בוחן את החובות והיכולת הכלכלית. הנושים מגישים אל הנאמן את תביעותיהם והוא בוחן כל בקשה. 

לקראת סיום תקופת הביניים הנאמן מגבש את מסקנותיו ומגיש דוח ממצאי בדיקה. זוהי סקירה של מצבו הכלכלי של החייב, כולל הנסיבות שהביאו אותו למצב זה. הנאמן סוקר את הנכסים שעומדים לרשותו של החייב ואת הכספים שנצברו בקופת הנשייה. כל זאת אל מול תביעות הנושים שאושרו על ידו. 

הנאמן מגיש את הדוח אל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוא זה המגיש לבית המשפט הצעה לתכנית שיקום כלכלי. ההצעה תכלול תכנית תשלומים (סכום ותקופה), מימוש הנכסים והטלת הגבלות על החייב. תכנית גם כוללת הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. על החייב לעמוד בתנאים על מנת לקבל את הפטר החובות. 

בנסיבות מסוימות בית המשפט עשוי לתת הפטר באופן מיידי (הפטר לאלתר). אחרת תחל תקופה של 3 שנים בה יחולו על החייב מגבלות ויהיה עליו לעמוד בתנאי התכנית. ובכפוף לעמידה בתנאים החייב יוכל לקבל הפטר חובות בסוף. לא כל חוב הוא בר הפטר. 

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון 

חדלות פירעון של חברה מתנהלת באופן דומה, אך ההליך אינו זהה לחלוטין וישנם הבדלים מהותיים. על פי החוק החדש נדרשת בהליך גם החלטה האם החברה הולכת לשיקום כלכלי או פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון. 

גם במקרה זה לא רק החברה היא זו אשר יכולה ליזום את ההליך, גם נושים להם החברה חייבת כספים יכולים להגיש את הבקשה. החוק גם מאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לעשות זאת.

בשונה מ הליך חדלות פירעון ליחיד, לא ניתן להגיש את הבקשה אל ההוצאה לפועל. האחראי על ההליך הוא הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ואת הבקשה עצמה יש להגיש לבית המשפט המחוזי באזור שבו רשום התאגיד ומתנהלים עסקיו. אך במידה והחברה היא זו היוזמת את הפירוק (פירוק חברה מרצון), ההליכים מתנהלים מול רשם התאגידים. 

במידה ובית המשפט החליט על פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון, בית המשפט ימנה לחברה מפרק. המפרק יבצע כינוס נכסים ויחלק את התמורה בין הנושים על פי עקרונות החלוקה הקבועים בחוק. 

עקרונות החלוקה נותנים עדיפות לנושים המובטחים, בדרך כלל בעלי זכויות שיעבוד על נכסי החברה (ברוב המקרים הבנקים). אחריהם  נושים בדין קדימה. ואלו כוללים את עובדי החברה להם מגיע שכר וזכויות שונות. במקרים בהם נכסי החברה אינם יכולים לכסות את שכר העובדים, הם יכולים לתבוע זאת מהביטוח הלאומי בהתאם לגובה שכרם והתקרה הקבועה בחוק. 

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

משרד עורכי דין לחדלות פירעון בתל אביב 

נושא חדלות הפירעון הוא נושא מורכב, גם כאשר מדובר ב הליך חדלות פירעון ליחיד וגם כאשר מדובר בחדלות פירעון של חברה. לכן חשוב לפנות לעזרה משפטית באמצעות משרד עורכי דין לחדלות פירעון בתל אביב. ההוצאה לפועל או בית המשפט עשויים לדחות בקשות ובמקרים מסוימים להחליט על ביטול הליך פשיטת רגל

עורך דין חובות עופר מצליח הוא בעל ניסיון רב בהליכי חדלות פירעון ומחיקת חובות. לצד הידע המשפטי והניסיון, תוכלו לקבל כאן יחס אישי ופתרונות בהתאמה אישית. 

הליך חדלות פירעון ליחיד

משרדינו נמצא ברח' הארבעה 28 ת"א מגדל צפוני קומה 5 – הוראות הגעה

משרד עורכי דין לחדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ליחיד

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון ליחיד
[seerox_wpdki_dyn_keywords default="עורך דין חובות עופר מצליח"]

עו"ד עופר מצליח

עו"ד עופר מצליח, בוגר משפטים LL.B של המסלול האקדמי המכללה למנהל ומגשר מוסמך. טיפל במאות תיקי חדלות פירעון - פשיטת רגל והוביל חייבים רבים להפטר מחובות.

5/5
יצירת קשר

מאמרים

יצירת קשר