עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל מסייע לחייבים להגיש בקשה להליך חדלות פירעון, זאת על פי החוק החדש (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי). הליכי פשיטת רגל הם דבר מורכב, כבר מהשלב הראשון של הגשת הבקשה. לא כדאי למהר להגיש את הבקשה לפני שמתייעצים עם עורך דין חדלות פירעון, היא אינה מתאימה לכל מקרה ולא תמיד זוהי הדרך האופטימלית.

במאמר זה נדבר על מי זכאי לפשיטת רגל, אך לפני הכל נסביר מהן הנקודות המרכזיות בחוק פשיטת הרגל החדש.

הליכי פשיטת רגל

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל ידועה גם בתור חוק חדלות פירעון החדש. לא, זה לא קרה אתמול, היא לא כל כך חדשה, היא נכנסה לתוקפה ב 15.9.2009 והחליפה חקיקה בת עשרות שנים. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מביא איתו שינויים רבים בהליך שפעם כונה הליך פשיטת רגל. רבים עדיין נוהגים לומר הליכי פשיטת רגל, אך ההליכים מתנהלים לפי החוק החדש והם שונים מאוד.

חוק פשיטת רגל הישן היה מבוסס על פקודות מנדטוריות. הוא לא התאים לעולם של ימינו ולאתגרים שאנו מתמודדים איתם. היו בו עוולות רבות, כמו למשל משך הזמן הבלתי ידוע של ההליך. החוק החדש הביא להליך יותר וודאות ותחם את ההליך למסגרת זמן מוגבלת. הוא גם הביא איתו שינויים פרוצדורליים ותפיסתיים מהותיים. החוק החדש נותן מענה גם לפשיטת רגל של אדם פרטי (חדלות פירעון ליחיד), וגם פשיטת רגל של חברה (הליך חדלות פירעון לחברה).

באופן טבעי קיימת גם ביקורת על החוק. אך למרות הביקורת ניתן להגיד כי החוק מטיב גם עם החייבים וגם עם הנושים. החייבים יכולים לזכות בהליך המאפשר להם לחזור לנקודת האפס ולשקם את חייהם הכלכליים, והנושים נהנים מהליך המאפשר למקסם את גביית החוב.

ישנם שינויים רבים בחוק, לא ניתן לסקור ברגע זה את כולם, אך ישנם כמה שינויים מרכזים שכדאי לדעת; חלקם יעניינו את החייב וחלקם יעניינו את הנושים:

 • הרפורמה החדשה בפשיטת רגל מפרידה בין חובות בסכום נמוך לחובות בסכום גבוה ועבורם ישנם שני מסלולים שונים. עבור חובות בסכום נמוך (מתחת ל 153,152.17 ש“ח) הליכי פשיטת רגל מתנהלים מול ההוצאה לפועל. ואילו חובות מעל הסכום הנ“ל מתנהלים בבית משפט השלום. בעבר כל הליכי פשיטת הרגל היו מתנהלים בבית המשפט המחוזי.
 • בעוד בעבר ההליך לא היה מוגבל בזמן, היום הוא נמשך 4 שנים. תאורטית הוא גם עלול להתארך, אך עדיין הוא מוגבל בזמן. בסיום התהליך החייב יקבל הפטר על יתרת החובות ובכך ההליך יסתיים.
 • החוק החדש מצמצם את הקדימות לנושים חזקים. על פי החוק החדש דין הקדימה שניתן למדינה בחלוקת נכסי החייב יופחת, כמו כן 25% מהנכסים המשועבדים בשעבוד צף (משועבדים לבנקים), יועברו לטובת הנושים הכללים.
 • מניעת העדפת נושים – במידה והחייב פרע חובות לחלק מהנושים בשלושת החודשים שלפני כניסתו להליך, ניתן לדרוש ממנו להשיב את הכספים לטובת כלל הנושים ולמען חלוקה צודקת יותר. יתר על כן, במידה וישנה העדפת נושים לגבי קרוביו של החייב, ניתן לבטל גם כאשר מדובר בתקופה של 12 חודשים.

 

מי זכאי לפשיטת רגל

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל מגדירה בצורה מפורשת מי זכאי לפשיטת רגל:

על פי סעיף 2 לחוק: ”חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.“

במקרה של הליך חדלות פירעון ליחיד לא רק החייב אלא גם הנושים והיועץ המשפטי הממשלה יכולים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

בקשה לפתיחת הליכים על ידי חייב

חייב העונה להגדרות הבאות יכול להגיש את הבקשה לפתיחת הליכים להוצאה לפועל בהתקיים התנאים הבאים:

 1. נמצא במצב של חדלות פירעון (או שקבלת הצו תסייע לו להימנע ממצב שכזה).
 2. סכום חובותיו גבוה מ-51,050.72 ₪ ונמוך מ-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022).
 3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • מרכז חייו בישראל (בזמן הגשת הבקשה).
 • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
 • הוא מנהל עסק/ים בישראל.
 • יש לחייב נכסים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

במידה והחובות בסכום גבוה מהסכום הנ“ל יש להגיש את הבקשה אל הממונה על חדלות פירעון. שימו לב כי אינכם מחויבים לפנות אל עורך דין פשיטת רגל, אך בשל מורכבות ההליך וחשיבותו הרבה, ממש לא תרצו לוותר על סיוע משפטי.

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

בקשה לפתיחת הליכים על ידי נושה

כאמור גם נושים רשאים להגיש את הבקשה כנגד חייב. במקרה זה הם יכולים לעשות זאת בתנאים הבאים:

כאשר גובה החוב הוא לפחות 76,576.08 ₪ (נכון ל-2022)
כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. הנושה מסר לחייב דרישה לתשלום החוב.
 2. בדרישה צוין כי אם החוב לא ישולם במועד הנקוב, בכוונת הנושה להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
 3. החוב לא שולם בתוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה.
 4. הנושה הגיש את הבקשה בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו מסר לחייב את דרישת התשלום.

במידה ומדובר בחוב הנובע מתוך פסק דין שלא שולם בתוך 30 יום מהיום שנקבע, או ששולם בחלקו אך יתרת החוב היא לפחות 76,576.08 ש“ח. או כאשר נפתח נגד החייב תיק הוצאה לפועל בגין החוב, קיבל מכתב אזהרה והחוב לא שולם בתקופת הזמן המוגדרת. או כאשר מדובר בחוב בגין אי תשלום מסים והנושה מסר לחייב דרישה לתשלום החוב, והוא לא שולם במסגרת תקופת הזמן שנקבעה בדרישה.

ישנם גם מקרים נוספים הנוגעים לפסק דין של בית הדין לעבודה, מקרים בהם החייב פועל להעלמת נכסים וכו‘. מומלץ להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל במקרים אלו.

עורך דין פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

ההליכים מתחילים בהגשת בקשה, בכפוף לעמידה בתנאים וצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. הבקשה גם כרוכה בתשלום אגרה. אם אינכם מיוצגים על ידי עו“ד חדלות פירעון, עליכם לעשות זאת באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון (גם כאשר מדובר בחובות בסכום נמוך בהן ההליך מתנהל בהוצאה לפועל).
עליכם למלא את הטופס. שימו לב שאין מדובר בטופס פשוט, זהו טופס בעל סעיפים רבים אותו יש למלא בתשומת לב רבה. בין היתר הוא דורש פרטים על היקף החובות, תיקי ההוצאה לפועל, ההוצאות שלכם, הנכסים ועוד. לא מומלץ להגיש את הבקשה ללא עזרתו של עורך דין חובות.

לאחר הגשת הטופס תקבלו אישור מסירה, אך אין זה אומר כי הבקשה התקבלה. ההחלטה תינתן בתוך 30 יום, וזאת בהנחה כי לא תקבלו דרישה להשלמת מסמכים.

מי זכאי לפשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל

כל נושא ההתמודדות עם הסדרי חובות הוא נושא מורכב למדי. לעתים הליך חדלות פירעון נשמע לכם כמו הדרך הקלה והנכונה בשביל לצאת מהחובות. אך חשוב להבין את מלוא המשמעות של ההליך, לצד יתרונותיו יש לו גם חסרונות. לכן התחנה הראשונה שלכם היא פנייה אל עורך דין הוצאה לפועל.

 

מי זכאי לפשיטת רגל
"עורך

עו"ד עופר מצליח

עו"ד עופר מצליח, בוגר משפטים LL.B של המסלול האקדמי המכללה למנהל ומגשר מוסמך. טיפל במאות תיקי חדלות פירעון - פשיטת רגל והוביל חייבים רבים להפטר מחובות.

5/5
יצירת קשר
לינוי טל
לינוי טל
30/07/2023
עורך דין מקצועי, בעל ידע עצום, מגיב במהירות, סובלני, טוב לב, אמין, חותר להצלחה, לא תצטערו אם תקחו את שירותיו!!
א.
א.
23/07/2023
עופר מצליח עורך דין מקצועי,אמין,סובלני,חושב מחוץ לקופסה. זמין אליך כל היום. ועושה את העבודה על הצד הטוב ביותר. בדיוק מה שהייתי צריך. יש לו ידע רב בנושאים בהם הוא מייצג,לרבות לשון הרע. הוצאה לפועל ועוד. אני חייב לו המון תודה.
טליה בר
טליה בר
03/07/2023
התקשרתי לעו"ד עופר מצליח לקבל יעוץ ראשוני בטלפון והתרשמתי מאוד מהגישה, מהידע והמקצועיות. הבין מהר מאוד את הבעיה ונתן פתרונות מצוינים, ברורים ופרקטיים. תודה רבה עו"ד עופר על היחס, הסבלנות והאכפתיות בעת צרה. לא נעים להגיע לסיטואציות כאלה בחיים, אבל לפעמים אין ברירה ומזל שיש את עו"ד עופר שם. תודה רבה, הלוואי שלא אזדקק יותר לשירותך, אבל במידה וכן, אני יודעת שיש לאן לפנות.
יוסי בנישו
יוסי בנישו
25/06/2023
עופר אדם מאד נחמד ואמין מדבר בגובה העיניים מקצועי ביותר ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, לי אישית עזר מאד בהליך קבלת ההפטר ממליץ מאד
yogev H
yogev H
17/05/2023
אלוף! שירות ומענה עשר מעשר, טיפל לי בתיק לא פשוט בחודש אחד סגר את הכל על המינימום האפשרי. בקיצור מקצוען.
Bar Cohen
Bar Cohen
10/04/2023
עורך דין מצויין מלווה ועוזר בדרכי נועם, מרגיע ומסייע!! בעל סבלנות והסברה ברמה גבוה, יחס אדיב ואישי. הגעתי אליו במקרה, ללא היכרות מוקדמת/ קריאת ביקורות ואני מברכת על כך שהתייעצתי איתו! ללא ספק לקחת את שירותיו, אין הרבה עו״ד כאלו!! תודה רבה על הכל, בכל שירות שאזדקק אפנה אליך שוב!
Lat Vinayb
Lat Vinayb
29/03/2023
התקשרתי לעופר בעקבות הביקורות כאן, היה מאוד סבלני בטלפון ענה על כל השאלות, הזמין אותי לשיחת ייעוץ בחינם. בשיחת הייעוץ ענה על שאלותיי ביושר אדיבות וסבלנות רבה. פרס לפניי כמה אפשרויות פעולה , חדלון פרעון , הסדר נושים ואפילו להמשיך לקיים את העסק תוך כדי .מוכרח לומר שלא ציפיתי יחס ושירות כזה אדיב ללא כל תמורה. נתן לי מחירים הגונים על כל אפשרות שאבחר בהמשך. מקווה להיחלץ מן המצב ושלא איזדקק לשירותיו , אך אם כן אין ספק שאבחר בעופר ללא כל מחשבה שנייה. ממליץ בחום לפנות לעופר. י.ט
בר אדדי
בר אדדי
24/02/2023
ממליצה בחום על עורך הדין עופר מצליח. עורך דין מקצועי, אמין, ישר והגון! קידם במהירות את פנייתנו, נתן לנו מידע והכוונה, היה זמין לנו ונתן לנו שירות מצויין.
Sophia Razon
Sophia Razon
08/02/2023
עופר נחמד, קשוב, מקצועי... הוא נתן לי הסברים ברורים על הכל, עם הרצון האמיתי לעזור לפני הכל.
הוד מורריו
הוד מורריו
02/01/2023
אלוף מטפל בדברים בזמן דואג ומביא את התוצאות הטובות ביותר לא סתם השם משפחה שלו זה מצליח מודה לו על השירות 🙏

מאמרים

יצירת קשר
נקלעתם לחובות?
הסדרי חוב על בסיס תוצאה בלבד
תשלום רק לאחר הסדר החוב!

מגיעה לך שיחת ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

*בכפוף לבדיקת התאמה
פתיחה
1
אני כאן לרשותך..
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?